Elnyert pályázataink

Érettségizzen Tápiószelén!


A Budakalász Gimnázium Tápiószele Tagintézménye a 2012/2013-as tanévre felvételt hirdet esti tagozatára, minden 16. életévét betöltött fiatal és felnőtt részére, 9., 10., 11., 12. évfolyamra. Az esti tagozaton heti két alkalommal 15 órától 20.15-ig folyik az oktatás. A tanulók diákigazolvány igénylésre jogosultak, továbbá családi pótlék jár a tanuló 20. évének betöltéséig.

A beiratkozás ideje:
A beiratkozás helye: Blaskovich János Általános Iskola Tápiószele, Széchenyi u. 20., az iskola titkárságán.

További információ a képzésről: 06/30/816-4986
Kácsorné György Gabriella
Tagintézmény-vezető


Esti Gimnázium


Dokumentumok

BUDAKALÁSZ GIMNÁZIUM
Tápiószelei Tagintézmény
A 2009/2010-es tanév munkaterveKészült: a többször módosított 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról a 12/2003.(V. 23.) OM rendelet a 2008-2009-es tanév rendjéről a 2008/2009-es tanév tapasztalatai alapján

I. Helyzetelemzés:

1.Személyi feltételek:

Tanulói összlétszám: 84 fő
Osztályok száma: 3 db
A tanárok száma: 9 fő
ebből egyetemi diplomával rendelkezik: 7 fő
főiskolai diplomával nyelvet tanít : 2 fő


2.Tárgyi feltételek:

Az oktatáshoz szükséges tantermeket és felszereléseket a Budakalász Gimnázium és Tagintézményei részére a SZILTOP Oktatási Kht., mint fenntartó az egyes intézményekkel és azok fenntartóival kötött bérletei szerződés alapján biztosítja.


II. Célkitűzések:


Ennek érdekében főfeladataink:


Az 1993. évi LXXIX. többször módosított törvény a közoktatásról kiemelten fontos feladatként jelöli meg a 2009-2011-es tanévre:


Felelős: igazgató

A Budakalász Gimnázium tagintézményei a gimnázium munkaterve alapján elkészítik helyi tagintézményi szintre lebontott, részletes munkatervüket.

Felelős: tagintézmény-vezető

A tanév rendje:

A tanév: 2009. 09. 01-2010. 06.15.
Első tanítási nap az iskolában: 2009. szept. 1.
Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15.
Az érettségiző évfolyamokon az utolsó tanítási nap: 2010. április 30.
Az első félév 2010. 01.14-ig tart.

Szünetek :

Őszi: 2009. 10. 26.- 2009. 10. 30.
utolsó tanítási nap okt. 22.
első tanítási nap nov. 02.
Téli: 2009. 12. 23-2009. 12. 31.

utolsó tanítási nap dec. 22.
első tanítási nap jan. 04.

Tavaszi: 2010. 04. 02.-2010. 04. 07.
utolsó tanítási nap 04.01.
első tanítási nap 04.07.

Az első tanítási nap programja:

Felelős: Tagintézmény-vezető

Felelős: Osztályfőnök

Osztályozó, Különbözeti vizsgák:

2010. január 12. (kedd) 15.00-tól

Érettségi vizsga:

Írásbeli kezdő napja: 2010. május 03.
Szóbeli: 2010. június 14 - 25-ig.


Nevelőtestületi értekezletek:

1. Alakuló értekezlet: 2009. augusztus 29.
Helyszín: Budakalász
Témája: A módosított Pedagógiai Program, a Munkaterv és a tanév általános célkitűzéseinek megvitatása.

Felelős: igazgató

2. Nevelőtestületi értekezlet: később meghatározandó időpontban és helyszínen
Témája: Modern oktatási eszközök és alkalmazhatóságuk bemutatása

Nyitó értekezlet a tagintézményekben: augusztus utolsó hete

Az első és második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül a gimnázium tagintézményenként nevelőtestületi értekezletet tart, melyen elvégzi a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét megküldi az igazgatónak és a fenntartónak.

Helyi nevelőtestületi értekezlet:
2009. szeptember 03. 13.30-től
Téma:
Pedagógiai Program
Tantárgyfelosztás
Helyi munkaterv elfogadása
Taneszköz igények felmérése

Iskolai megemlékezések:

Valamennyi tagintézmény megemlékezést tart:
Október 23. Felelős: osztályfőnök
Március 15. Felelős: osztályfőnök

Felvétel, beiratkozás:

A gimnáziumba felvehető minden nyolc általánost végzett állampolgár, aki tankötelezettségének már eleget tett. A felvétel szabályait, elveit a pedagógiai program tartalmazza. Külön odafigyelést igényel, hogy aki 1998/99-es tanévben kezdte meg általános iskolai tanulmányait, az már 18 éves koráig tanköteles!

A 2009/2010-es tanévre a beiratkozások augusztus 31-éig lezajlottak, a későn jövőket még szeptember 15-ig tudjuk fogadni.
A szorgalmi időszak kezdete után azokat a jelentkezőket lehet felvenni a gimnáziumba, akik másik intézményből szeretnének átiratkozni, hivatalos dokumentummal rendelkeznek az előző iskolában kapott jegyeikről, vagy beszámolnak a beiratkozásuk előtt tanult tananyagból.

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatos tájékoztatás a tagintézmények által megjelölt beiratkozási időpontokban adható, illetve a tagintézmény-vezetők fogadóóráin.

Fogadóórák:

Igazgató: Minden hétfőn 14-16 óráig Budakalászon a Budai 116. szám alatti igazgatói irodában.

Tagintézmény-vezetők: Minden csütörtökön 15.00-tól 17.00-ig

Szaktanárok:
2010. 01. 05. (hétfő) 17.00-tól 19.00-ig
2010. 05. 04. (hétfő) 17.00-tól 190.0-ig