Iskolánkról

Iskolánk a város központjától nyugatra épült, a Farmosi út és a József Attila út sarkán. Három épületből álló, impozáns épületegyüttes. A Viczián család felújított klasszicista jegyeket mutató kúriája elé épült a két új, melyet Makovecz Imre, Kossuth-díjas építész tervezett, organikus építészeti stílusban.

A gyalogosan érkezőket a 311-es úton való biztonságos átkelésben zebra segíti. Az intézmény a városon áthaladó kiépített kerékpárúton is jól megközelíthető.
Szépen parkosított, gondosan ápolt kert övezi az épületeket. Az udvar közepén kerámia díszkút áll. A sportudvar leggyakrabban és legszívesebben használt része a „gumipálya”. Különösen azért, mert az esést felfogja, a sérüléstől megvéd a borítása. Itt zajlanak a véget nem érő foci és kézilabda meccsek.

Intézményünkben az alsó tagozatos tanulók képzése folyik. Itt működik az iskolát, óvodát, és más közétkeztetést ellátó, korszerűen felszerelt konyha is. Igény szerint étkeztetést és napközis ellátást biztosítunk tanulóinknak.

Helyet adunk a Liszt Ferenc Zeneiskola kihelyezett tagozatának és más szabadidős, főként sport tevékenységeknek. Intézményünk központja a Széchenyi úti iskolában van, annak feladatellátási-helyeként működik. Igazgatója: Kácsorné György Gabriella. Az alsó tagozat helyettese Moró Szilvia.
A tanítás nyolc órakor kezdődik. A tanulókat az iskola dolgozói a főbejáratnál, a kapuban fogadják, a kísérő szülők is itt búcsúznak el gyermeküktől. A tanítás végén a nevelők a főbejáratig kísérik a tanulókat, illetve segítik a gyalogátkelőhelyen való átjutásukat. Eltávozáskor a szülők gyermeküket az iskolakapunál várhatják meg. A zavartalan működést térfigyelő kamerák, riasztóberendezés és a rendőrség Biztonságos iskola programja ügyeli.

Az oktatás a Közoktatásról szóló törvényben előírt osztálylétszámú tanulócsoportokban történik. Minden munkatársunk szakképzett, a korszerű tanulási technikák elsajátítására nyitott, gyermek-centrikus. A hozzánk beiratkozók angol és német nyelv tanulását választhatják, szakköri keretben már első osztálytól. Kiemelt-heti hat- óraszámban tanulhatják a matematikát a negyedik évfolyamos tanulóink. Korszerű tanítási eszközök: interaktív tábla és számítógépek segítik munkájukat.

A tanulásban segítségre szorulóknak fejlesztő, felzárkóztató és logopédiai foglalkozásokat szervezünk. A hátrányokkal küszködőknek fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógus és logopédus segít. A tanulók fejlődését rendszeresen vizsgálja a Nevelési Tanácsadó és a területileg illetékes Rehabilitációs Bizottság. Természetesen munkánk ezen a téren is csak a szülők együttműködésével lehet sikeres.

A szülői házzal való kapcsolattartásban segít a gyermekvédelmi felelős, a higiéniai problémák megoldásában az iskolai védőnő.

A 2009/2010-es évben nagy lehetőséghez jutottunk, mert sikeresen pályáztunk a Társadalmi Megújulás Operatív Program, TÁMOP 3. 1. 4., Európai Uniós pályázaton, és Önkormányzatunk 53 000 000 forintot fordít majd a nevelők továbbképzésére, innovációra. Ebből a pénzből tovább korszerűsíthetjük az iskolai oktatást.
A programban résztvevő osztályok munkájáról rendszeresen tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogyan folyik a képzés, mit jelent a kompetencia alapú oktatás, az egyenlő hozzáférés innovatív intézményünkben.